Læssebroer

Læssebroen danner en bro mellem køretøjet og lastkajen og giver en sikker overførsel af varer.

Hvorfor er en læssebro nødvendig?

Manuelle læssebroer og hydrauliske læssebroer kan leveres i forskellige typer, der passer til dine faciliteter, køretøjer og andet udstyr.

Hvis man opererer med et logistikcenter, er et funktionelt docking system med en læssebro en vital del af ens daglige drift. Dette skyldes at læssebroen bygger bro over afstanden mellem køretøj og kaj, og herved udligner niveauet mellem køretøjets lad og gulvet, og herved gives der en langt større tilgængelighed og er med til at optimere processerne internt i virksomheden.

I de fleste tilfælde vil det være muligt at kombinere læssebroen med virksomhedens IT-baserede overvågningsprogram, og derved give en langt mere driftsikker logistikstrøm, der er tilpasset den enkelte virksomheds behov. Når først læssebroen er installeret og er sammenkoblet med IT systemet, vil I derfor være sikret et pålideligt og fejlfrit system, der fungerer i forhold til optimering af aflæsning af varer og nemt få dem videre ind i virksomhedens logistikstrøm. 

Anvendelsesmetode

For at en læssebro er funktionsdygtig, er den udstyret med et næb, enten lavet af stål eller aluminium, der danner en bro over de sidste centimeter mellem bygningens lastekaj og køretøjets lad, når det nedsænkes på kajen. Når læssebroen skal anvendes og derfor er oppe, svinges næbbet ud, og lægger sig på køretøjets lad under nedsænkningen.

Når læssebroen ikke længere skal anvendes efter af- eller pålæsning, hæves broen igen ved et enkelt tryk på en knap, hvor den vender tilbage til sin parkeringsposition. Da ikke alle køretøjer er ens, da de har forskellige bredder, fås de hængslende næb i forskellige typer af tilpassede konfigurationer som; firkantede, koniske eller med næbsegmenter. Dette sikrer en større anvendelighed, og giver på denne måde en større adgang til mange forskellige typer af køretøjer, der nemt og hurtigt kan af- eller på læsse deres varer.

Vælg det rette materiale 

Læssebroer fås med to forskellige typer af næb, da de kan vælges enten i stål eller aluminium. Det er vigtigt at vælge det rette materiale i forhold til ens behov, da der kan være forskel på hvilken type man som virksomhed har behov for.

Hængslet næb i stål

Med et hængslet næb i stål får I en standardløsning, der forhindrer godshåndteringsudstyret hænger fast. Derudover giver det en begrænset kontaktflade med køretøjets lad på grund af en forstærkning der er placeret under næbbet.

Hængslet næb i aluminium 

Med et hængslet næb af højtryksaluminiumm giver flere fordele end ved et næb af stål. Med næbbet i aluminium opnås der en større kontaktflade mellem køretøjets lad og der fås en mere optimal og sikker placering på køretøjets lad.

Derudover er denne type næb ekstremt fladt, hvor der herved opnås en jævn passage mellem læssebroen og lastbilens lad. Dette giver en langt mere ergonomisk korrekt placering og sikre et mere økonomisk brug af læssebroen. Andre fordele er at der opnås mindre stødbelastning for medarbejderne og der er mindre slitage af materialehåndteringsudstyret.

Telenæb i stål 

Med et telenæb i stål får I en læssebro med et udskydeligt næb. Denne type næb kræver dog forstærkning under selve næbbet, hvor man herved opnår større fleksibilitet i anvendelse hvis der vælges et aluminiumsnæb fremfor stål.