Engagement

  • Vi lever os ind i projektet/opgaven og tager ejerskab
  • Vi er vedholdende og leverer resultater
  • Vi er nysgerrige, søger inspiration og er passionerede

Åbent sind

  • Vi er ærlige og hæderlige
  • Vi er omstillingsparate
  • Vi er fordomsfrie

Professionel

  • Vi er kunde- forretning og resultatorienterede
  • Vi overholder kendte love og regler
  • Vi er en attraktiv organisation og samarbejdspartner