Vores værdier Empowerment

Vi har tillid til folk

 • Vi er overbevist om, at vores medarbejdere kan opnå stærke resultater.

 • Vi uddelegerer generøst ansvar og bemyndigelse til at handle.

 • Vi værdsætter handlekraft og ved, at vi lærer, når vi begår fejl.

 • Vi samarbejder og vokser, når vores forskellige perspektiver mødes.

 • Vi lytter nøje til dem, der er tættest på vores kunder.

Innovation Innovation

Vi har modet til forandring

 • Vi tør udfordre os selv, vores produkter og vores branche.

 • Vi bruger teknologi til at kickstarte forandring.

 • Vi er ikke bange for uvished eller for at træffe svære beslutninger.

 • Vi arbejder målrettet mod ambitiøse mål og har fokus på fremtiden.

 • Vi har innovation i blodet.

Tillid Integrity

Vi stiller op for det, der er rigtigt

 • Vi er direkte og siger tingene, som de er.

 • Vi er tillidsvækkende, pålidelige og holder altid, hvad vi lover.

 • Vi stræber efter at være ansvarlige i enhver situation.

 • Vi værdsætter resultater, ikke titler og baggrunde.

 • Vi tilbyder et trygt og respektfuldt arbejdsmiljø.