Sikkerhed på læsserampen

Læsseramper er normalt de travleste områder i logistikvirksomheder, lagerbygninger og produktionsvirksomheder- og de farligste.

Store køretøjer, tungt udstyr og personer der konstant er i bevægelse, ofte i høj hastighed. Hævede, ujævne arbejdsoverflader samt høje støjniveauer, tunge læs og blinde vinkler bidrager til et i forvejen højrisikomiljø.

Desværre er uheld og skader almindelige. Skader fra fald, fra at blive ramt eller komme i klemme, og uheld der skyldes, at køretøjet kører for tidligt eller kravler af sted, kan have vidtrækkende konsekvenser for personer, produktivitet og omkostninger i forbindelse hermed.

I de fleste tilfælde er det først efter, at der er sket et alvorligt uheld, at der tages forholdsregler for at finde løsninger til at gøre læsserampen til et sikrere sted at arbejde.