Opnåelse af BREEAM Outstanding

Ved metroforretningen i St. Pölten var det let nok at møde standardkravene. Den rigtige udfordring, som arkitekt Andreas Prehal fortæller os, var at sørge for, at bygningen overholdt alle krav for at opnå en Outstanding BREEAM-certificering - en certificering, som kun 2% af alle bygninger opnår.

De elementer, der allerede gør den til en nul-emissionsbygning -  er solenergi, ingen yderligere opvarmnings- eller kølesystemer, LED-lys, brug af bæredygtige og bæredygtigt fremskaffede byggematerialer, automatiske døre og porte, der kun åbnes, når der er brug for det, og isolerede docking-løsninger. 

Alt dette spiller en afgørende rolle i opnåelsen af BREEAM Outstanding. Der var også andre krav, der skulle opfyldes,- elementer der gik ud over den almindelige forståelse af, hvad der kan gøre en bygning bæredygtig.

Luftkvaliteten skulle være god i hele den store butik. Der blev bygget en park på parkeringspladsen for at imødekomme kravet om det grønne rum, og selve parkeringspladsen skulle bygges af hule betonblokke fyldt med græs for at sikre, at overfladevand blev absorberet tilbage i vandspejlet - og minimere behovet for at bygge ekstra dræning.

Derudover demonstrerer små detaljer, som at lave baderum til personale og kunder, der cykler på arbejde, butikkens engagement i en mere bæredygtig livsstil. Anstrengelsen var det værd, den nye Metro-butik er den første BREEAM Outstanding-bygning i Østrig i 10 år.

Et produkt til enhver opgave

Se vores komplette udvalg af indgangsløsninger online, komplet med produktdata og tekniske oplysninger til download. Find løsningen for dig.